Het Margratens Toneelgezelschap (MTG) huldigt 9 jubilarissen


Zaterdag 10 december was voor 9 leden van het Margratens Toneelgezelschap een feestelijke dag.

Zij werden intern gehuldigd en feestelijk in de bloemetjes gezet: 

Margriet Delamboy, Marjo Canisius en Til Mullenders, 50 jaar lid;

Wil Schrijnemaekers, Jan Mullenders en Odie Bastings allen 40 jaar lid;

Ans Broex, Hubert Huynen en Reinhard Bittner 25 jaar lid. 

Vanaf 16.00 uur werden de jubilarissen met hun familie verwacht bij Talentino waar zij via de rode loper naar binnen liepen alwaar zij werden opgewacht door de overige leden van de toneelclub. Tijdens een heerlijke high tea werden zij door Jos Bessems, de voorzitter van het LFA, toegesproken en ontvingen zij een mooie insigne en oorkonde. Er werd geroemd over hun tomeloze inzet en hun liefde voor toneel en allerlei leuke anekdotes passeerden de revue. Ook de voorzitter en de secretaris spraken hun jubilarissen toe en dankten hen voor alles en spraken de wens uit dat ze nog lang bij "ons MTG" actief betrokken mogen zijn én blijven.

Als verrassing werden Til Mullenders en Marjo Canisius benoemd tot "erelid" van de vereniging, een titel waar ze allebei trots op mogen zijn. Margriet Delamboy is sinds 2013 al erelid.

Het feest duurde tot 20.00 uur en we mogen concluderen dat het een geslaagde en gezellige middag was.

Vanaf deze plek nogmaals een dikke proficiat voor onze jubilarissen!